-A A +A

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНШАСОТ САРАПТАМАЛАРЫ ИНСТИТУТЫ

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНШАСОТ САРАПТАМАЛАРЫ ИНСТИТУТЫ

 

 

Институт директоры: Исмаилов Ильяс Жумагалиевич

Директордың сот сараптамасы бойынша орынбасары: Серикбеков Дархан Серикбекович

Директордың сот-медициналық сараптамасы бойынша орынбасары: Айтбаев Арман Айтбаевич

Директордың жалпы мәселелері бойынша орынбасары: Оспанов Кыдырали Дуйсенович

 

Азаматтарды жеке сұрақтары бойынша қабылдау:

Исмаилов И.Ж.                                            Дүйсенбі 9.00-ден 13.00-ге дейін

                                                                       Сәрсенбі 9.00-ден 13.00-ге дейін

 

Серикбеков Д.С.                                          Сейсенбі 9.00-ден 13.00-ге дейін

                                                                       Бейсенбі 9.00-ден 13.00-ге дейін

 

Айтбаев А.А.                                                Дүйсенбі – Жұма 15.00-ден 18.00-ге дейін

                                                                      

Исмаилов И.Ж.                                            Сәрсенбі 9.00-ден 13.00-ге дейін

                                                                       Жұма      9.00-ден 13.00-ге дейін

Институтта сот-сараптамалық зерттеулердің 28 түрі жүргізіледі:

 • 1.1 Жазу мен қолтаңбаны сот-сараптамалық зерттеу
 • 1.2 Құжаттарды сот-техникалықзерттеу
 • 3.1 Сот-сараптамалықбейнефонографиялықзерттеу. Дауыстыжәнедыбысталғансөздердіспектральді (аспаптық) зерттеу
 • 3.2 Сот-сараптамалықбейнефонографиялықзерттеу.Дауысжәнедыбысталғансөздердіаудитивтікжәнелингвистикалықзерттеу
 • 5.1 Сот-сараптамалықтрасологиялықзерттеу
 • 6.1 Сот-сараптамалықбаллистикалықзерттеу
 • 7.7 Арнайыхимиялықзаттарды сот-сараптамалықзерттеу
 • 8.1 Жол-көлікоқиғасыжағдайларын сот-сараптамалықзерттеу
 • 9.1 Шаруашылықоперацияларын сот-сараптамалықзерттеу
 • 9.2 Сот-сараптамалықбухгалтерлікзерттеу
 • 9.4 Сот-сараптамалыққаржы-бюджеттікзерттеу
 • 10.1 Азық-түлікеместауарларды сот-сараптамалықтауартанузерттеуі
 • 10.2 Азық-түліктауарларын сот-сараптамалықтауартанузерттеуі
 • 10.3 Сот-сараптамалықавтотауартанузерттеуі
 • 10.4 Сот-сараптамалыққұрылыс-тауартанузерттеуі
 • 10.5 Аудиовизуальдықжәнебағдарламалықөнімді сот-сараптамалықтауартанузерттеуі
 • 11.1 Ғимараттар мен имараттарды сот-сараптамалыққұрылыс-экономикалықзерттеу
 • 11.2 Ғимараттар мен имараттарды сот-сараптамалыққұрылыс-техникалықзерттеу
 • 12.2 Компьютерлік технология құралдарын сот-сараптамалықзерттеу
 • 17.1 Сот-сараптамалықмолекулярлық-генетикалықзерттеу
 • 23.1 сот-жалпы сараптамалық зерттеу(мәйіттердің, жәбірленушілердің, айыпталушылар мен басқа да тұлғалардың қылмыстық, азаматтық және әкімшілік іс материалдары бойынша сот-медициналық сараптамасы)
 • - 24.1 сот-гистологиялық зерттеу
 • - 25.1 сот-биологиялық зерттеу (медициналық)
 • - 26.1 сот медициналық-криминалистикалық зерттеу
 • - 27.1 сот химиялық-токсикологиялық зерттеу
 • - 28.1 сот-наркологиялық зерттеу
 • - 29.1 сот-психиатриялық зерттеу

Институттың штаттық қызметкерлердің санына: басшылық (директор – 1; директордың орынбасарлары - 3) және сарапшылық құрам (сот срапшылары -15, сот-медициналық срапшылары -24) кіреді:

Қысқаша тарихи анықтама:

1986 жыл дыңақпанайындаТалдықорған облысы құқық қорғауоргандарының өтінішхаты бойынша штаттық саны 2 сарапшы болып ҚазССҒЗИ-ның Талдықорған тобы құрылды.

Олар бухгалтерлік есеп жүргізу және автокөліктік қылмыстар бойынша сараптамаларды (жол-көлік оқиғасы жағдайларын сот-сараптамалық зерттеу, сот-сараптамалық көлік-трасологиялық зерттеу, көлік құралдарын сот-сараптамалықзерттеу) өткізіпотырды.

1997 жылдың қараша айындабұл топ ҚазССҒЗИ-ның Талдықорған секторы болыпатын өзгертті. Солкездештаттық саны 7 адамболды, олардыңішінде 2 қызметкері Алматы облысының Үштөбе және Сарқан қалаларында орналастырылды. Ұжым сарапшылық зерттеудің 7 түрінжүргізді. Бірақ кейін Сарқан қаласында орналасқансарапшының сұраусыз қалуына байланысты осы штаттық бірлік қысқартылды.

«ҚР құқық қорғау органдар жүйесін одан әрі реформа лаужөніндегі шаралартуралы» 1997 жылдың 22 наурыздағыҚазақстанРеспубликасыПрезидентініңжарлығы мен «Бірыңғайсараптамалықжүйесінқалыптастыру» 1997 жылдың 11 тамыздағы №1245 ҚР ҮкіметҚаулысынасәйкесҚазақстанРеспубликасыӘділетминистрлігіжанындағыҚазССҒЗИбазасынегізінде «ҚазақстанРеспубликасыӘділетминистрлігінің Сот сараптамасыорталығы» Мемлекеттікмекемесіқұрылды.

2001 жылы Алматы облысықұрылып, орталығыТалдықорғанқаласындаорналасқанынабайланысты, 2001 жылдың 2-ші жартыжылдығынанбастапҚазССҒЗИ-ныңТалдықорған секторы Алматы облысыбойыншағылыми-өндірістік сот сараптамасызертханасыболыпатынөзгертті.

Соданкейін, «ҚазақстанРеспубликасыӘділетминистрлігінің Сот сараптамасыорталығы» Мемлекеттікмекемесіқайтаұйымдастырылуынабайланысты 2012 жылдыңмаусымайында Алматы облысыбойыншағылыми-өндірістік сот сараптамасызертханасы Алматы облысыбойынша сот сараптамасы институты болыпатынөзгертті.

2014 жылдан бастап Алматы облысы бойынша ССИ Талдықорған қаласы, Өтенай ауылы, Жасұлан көшесі, 2 «б» үй мекен-жайда орналасты.

«Сот сараптамасының кейбір мәселесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 3 ақпандағы №34 қаулысына сәйкес «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот медицинасы орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіорны оған «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің сот сараптамасы орталығы» мемлекеттік мекемесін қосу жолымен қайта құрылды.

Қайта ұйымдастыруымен және жаңа құрылым бекітуімен байланысты Алматы облысы бойынша Сот сараптамасы институты, Алматы облысы бойынша сот сараптамалары институты болып өзгертілді.

Медициналық сараптамасы бойынша тарихи мәлімет:

60-жылдың аяғына дейін Талдықорған қаласында тек бір ғана сарапшы жұмыс істеген, ол – Ботова Е.И.

1968 жылы Талдықорған қаласында ресми түрде сот-медициналық сараптама бюросы ашылып,Л.В.Базанов директоры болып тағайындалды. Мәйітхана қалалық аурухананың қарамағында болды және емханадан бір бөлме бөлінді.

1971 жылы химиялық зертхана ашылып, оны В.Г.Аргунова басқарды.

1974 жылы биологиялық зертхана ашылып, оны Е.Р.Сухомлинова басқарды.

1976 жылы физико-техникалық бөлімше ашылды, оны Ю.М.Охват басқарды. Кейіннен бөлімше атауы медико-криминалистік атауына өзгерді.

1976 жылы сот-медициналық сараптама бюросының директоры болып Е.Р.Сухмолинова тағайындалды. Сол кезден бастап оның ұсынысы бойынша сот-медициналықсараптамасына жеке ғимарат салынды.

Д.А. Давидович, Ф.М. Пан, Б.Т. Кураметов, Сухомлинова Е.Р., Кудайбергенов М.Б., Бекмағанбетов А.К., Баймолдинов Е.С., Лисенков С.А., Абдраймов М.А., Алишев А.Ж., Айтбаев А.А.1979-2016 жылдар аралығында Талдықорған филиалының сот медицина орталығының директорларыболды.

2016 ж. қараша айынан 2017ж. 17-наурызына дейін директоры болды.

2017 жылдың 17-наурызында "Сот медицинасы орталығы" РМҚК Талдықорған филиалы қайта құрылуына байланысты филиал атауы Алматы облысы бойынша Сот сараптамалары институтына ауысты. Институт Директоры болып И.Ж.Исмаилов тағайындалды.

Институттың мекен-жайы: 040000, Талдықарған қ.

Сот-сараптамалары түрлерін зерттеу бойынша ғимараты Талдықорған қ., Өтенай ауылы, Жасұлан көш. 2 «б»,

Кеңсе тел. 8(7282) 410-421

Факс: 8(7282) 410-421, 8 (7282) 410-420

Электрондымекен-жай:cse_taldykorgan@nur.kz

Сот-медициналық түрлерін зерттеу бойынша ғимараты Талдықорған қ., Ескелді би көш. 283,

Кеңсе тел. 8(7282)233854

Факс: 8 (7282) 234064

Электрондымекен-жай: sudmed_csm@mail.ru

 

Институттың Жасұлан. 2 «б» к-сі ғимаратына өту жолының схемасы:

 

 

Институт орналасқанжергедейінмынадайқоғамдықкөлікбағыттарыарқылыжетугеболады:

Бағыттық автобус №4, «Схема» аялдамасы.

 

Институттың Ескелді би 283 к-сі ғимаратына өту жолының схемасы.

 

Институттың орналасқан жеріне келесі қоғамдық көліктерімен жетуге болады: Автобус маршруттары: №24, №5, №12

Жақынжердегі автобус аялдамасы: «судмедэкспертиза», «облыстық аурухана».