-A A +A

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТСАРАПТАМАЛАРЫ ИНСТИТУТЫ

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША СОТСАРАПТАМАЛАРЫ ИНСТИТУТЫ

        

* Садовая көш. 100 үй мекен жайында орналасқан филиал ғимаратының көрінісі

 

* Дружба көш.  17 үймекен жайында орналасқан филиал ғимаратының көрінісі

 

Институт директоры: Нурбек Халимжанович Мукашев

Сот сараптамалары бойынша директордың орынбасары: Саутбаев Талгат Шакиржанович

Сот-медициналық сараптамалар бойынша директордың орынбасары: Бекбосынов Максат Жунусович

Жалпы сұрақтар бойынша директордың орынбасары: Жексембаева Асель Толемисовна

Жеке сұрақтар бойынша азаматтарды қабылдау уақыты:

 

Мукашев Н.Х.

Сейсенбі сағ. 15:00-ден  17:00-ге дейін

Саутбаев Т.Ш.

Сәрсенбісағ. 15:00-ден  17:00-ге дейін

Бекбосынов М.Ж.

Бейсенісағ. 15:00-ден  17:00-ге дейін

Жексембаева А.Т.

Жұмасағ. 15:00-ден  17:00-ге дейін

 

Институтта 45 түрлі сот сараптама зерттеулері жүргізіледі:

 

 • 1.1       Жазу мен қолтаңбаны сот-сараптамалықзерттеу
 • 1.2       Құжаттарды сот-техникалықзерттеу        
 • 2.1       Сот-сараптамалықгабитологиялықзерттеу
 • 3.1       Дауыстыжәнедыбысталғансөздердіспектральді (аспаптық) зерттеу   
 • 3.2       Дауысжәнедыбысталғансөздердіаудитивтікжәнелингвистикалықзерттеу
 • 5.1       Сот-сараптамалықтрасологиялықзерттеу
 • 6.1       Сот-сараптамалықбаллистикалықзерттеу
 • 7.1       Лактыбояуматериалдарын, жабындар мен полимер материалдарын сот-сараптамалықзерттеу                     
 • 7.2       Мұнайөнімдері мен жанар-жағармайматериалдарын сот-сараптамалықзерттеу7.4            Судебно-экспертное исследование почв
 • 7.5       Талшықтықматериалдар мен оларданжасалғанбұйымдарды сот-сараптамалықзерттеу
 • 7.7       Арнайыхимиялықзаттарды сот-сараптамалықзерттеу
 • 8.2       Сот-сараптамалықкөлік-трасологиялықзерттеу
 • 8.3       Көлікқұралдарын сот-сараптамалықзерттеу       
 • 9.1       Шаруашылықоперацияларын сот-сараптамалықзерттеу
 • 9.2       Сот-сараптамалықбухгалтерлікзерттеу
 • 9.3       Сот-сараптамалыққаржы-несиелікзерттеу
 • 9.4       Сот-сараптамалыққаржы-бюджеттікзерттеу
 • 10.1     Азық-түлікеместауарларды сот-сараптамалықтауартанузерттеуі        
 • 10.2     Азық-түліктауарларын сот-сараптамалықтауартанузерттеуі
 • 10.3     Сот-сараптамалықавтотауартанузерттеуі
 • 10.4     Сот-сараптамалыққұрылыс-тауартанузерттеуі
 • 10.5     Аудиовизуальдықжәнебағдарламалықөнімді сот-сараптамалықтауартанузерттеуі
 • 11.1     Ғимараттар мен имараттарды сот-сараптамалыққұрылыс-экономикалықзерттеу
 • 11.2     Ғимараттар мен имараттарды сот-сараптамалыққұрылыс-техникалықзерттеу         
 • 13.1     Өртжағдайларын сот-сараптамалықзерттеу
 • 13.2     Сот-сараптамалықэлектротехникалықзерттеу
 • 14.1     Жарылысжағдайларын сот-сараптамалықзерттеу
 • 15.1     Есірткіқұралдарын, психотроптықзаттарды, олардыңаналогтарынжәнепрекурсорларды
 • 16.1     Сот-сараптамалықбиологиялықзерттеу
 • 17.1     Сот-сараптамалықмолекулярлық-генетикалықзерттеу
 • 18.1     Сот-сараптамалықпсихологиялық-криминалистикалықзерттеу
 • 18.2     Сот-сараптамалықпсихологиялық-филологиялықзерттеу
 • 18.3     Сот-сараптамалықинженерлік-психофизиологиялықзерттеу
 • 19.1     Сот-сараптамалықэкологиялықзерттеу
 • 20.1     Генетикалықөзгергенорганизмдерді сот-сараптамалықзерттеу
 • 21.1     Сот-сараптамалықдінтанушылықзерттеу
 • 23.1 Мәйіттіжалпы сот-сараптамалықзерттеу
 • 24.1Жәбірленушілерді, айыпталушылардыжәнебасқа да адамдардыжалпы сот-сараптамалықзерттеу          
 • 25.1 Сот-биологиялықзерттеу (медициналық)
 • 26.1 Срт медико-криминалисттік зерттеу
 • 27.1 Биологиялықобъектілерді сот-сараптамалықбиохимиялықзерттеу         
 • 28.1 Сот - наркологиялық зерттеу
 • 29.1 Сот - психиатриялық зерттеу

 

Институттың штат саны 31 қызметкерді құрайды:басқарушы(директор – 1; директордың орынбасарлары – 3)  және срапшылық құрам (сот сарапшылық -23, сот мединциналық сарапшылар -49).

 

Сот сараптамасы бойынша қысқашатарихианықтама:

 

Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Қазақ ғылыми-зерттеу сот сараптамасы институтының Қостанай облыстық бөлімі Қостанай және Торғай облысы соты және тергеу бөлімінің практикалық жұмыскерлеріне қызмет көрсетумен бірге Қостанай облысының құқық қорғау органдарының сұранысы бойынша 1980 жылдың сәуір айында  құрылды.

ҚазҒЗСИИ-дың Қостанай облысы бөлімінің меңгерушісі лауазымына жоғарғы білімі бар заңгер, сол кезде әділет органдарында айтарлықтай еңбек өтілі бар Сұлтанбек Саметұлы Тастемиров тағайындалды.

Сарапшылық бөлімнің алғашқы қызметкерлері Облыстық Әділет бөлімінің кабинеттерінің бірінде, ал кейінірек, 1980 жылдың жазына қарай қызметкерлер тұрғын үйдің 4 бөлмелі пәтерінде орналастырылды. Осыған байланысты «Ленинский путь» газетінің тілшісі Р.Сергазинов «тұрғыны жоқ пәтер» деп атап кетті. Бұл уақытқа қарай сарапшылық бөлімінің штатында 6 адам (4 сарапшы, 1 лаборант және 1 еден жуушы) қызмет жасады.

1980 жылдан бастап сот сараптамасының Қостанай бөліміндегі қызметін жаңа бастап жүрген сарапшылар Алма-Ата қаласындағы ҚазҒЗСИИ-ның Орталық аппаратында оқуды тәмамдап, көлік құралдарының, есірткі құралдарының және жазудың сот-сараптамалық зерттеулерін жүргізе бастады.

1982 жылдың қаңтар айынан бастап ҚазҒЗСИИ-ның Қостанай облысы  бөлімінің штат саны Петр Кузьмич Гаркуша меңгерушілік қызмет атқарған Мемлекеттік бухгалтерлік сараптама Бюросының филиалының қосылуының арқасында 3 адамға өсті. Олар сот бухгалтерлік зерттеу және шаруашылық операцияларын зерттеу жұмыстарын жүргізді.

1987 жылдың ақпан айынан бастап П.К. Гаркуша ҚазҒЗСИИ-дың Қостанай облысы бөлімінің меңгерушісі лауазымына тағайындалды.

ҚР ӘМ ҚазҒЗСИИ базасында 1997 жылдың қыркүйек айында сот сараптама Орталығы құрылып, ҚазҒЗСИИ-ның облыстық бөлімдері сот сараптамасының облыстық ғылыми-өндірістік зертханаларына түрлендірілді. Сарапшылардың штат саны айтарлықтай үлкейді. Ұжымға бұрында ІІБ-нің сарапшылық-криминалистика бөлімінде қызмет атқарған сарапшылар келді.

1988 жылы Қостанай облыстық ССҒӨЗ бастығы лауазымына Абай Кариевич Тыныбеков тағайындалды. Осы уақыт аралығында Қостанай облыстық ССҒӨЗ-сы бүгінгі күні Қостанай облысы бойынша сот сарамтама Институты орналасқан бұрынғы балабақша ғимараты берілді.

1999 жылыССОҚостанайоблыстық ССҒӨЗ-да не бары 6 компьютер болды. Бұрынғы ІІД сарапшылық-криминалистика бөліміненкеліптүскенқұралдардыңарқасындақұрылғылық база біршаматолықтырылды.

Бұлуақыттақызметкерлердің штат саны 36 адамғадейінөсті, соныңішінде 30 сарапшыболды. Олардың 13-і қала мен облысаудандарында: 3 сарапшыданЖітіқара мен Рудный қалаларында, 2 сарапшыАрқалықжәнеЛисаковскқалаларында, Әулиекөл, Мендіқара, Қарабалық, Федоров аудандарында 1 сарапшыданболды.

2002  жылыҚостанайоблыстық ССҒӨЗбастығылауазымынаБолатШамайұлыТаженовтағайындалды.

2004 жылданбастапҚостанайоблысызертханасыныңбастығылауазымына Евгений Валерьевич Калчевтағайындалды.

Сот сараптамаорталығыныңдиректорының 2012 жылдыңсәуірайындағыбұйрығынасәйкесТалғатШакіржанұлыСаутбаев  Қостанайоблыстық  ҒӨССЗ бастығылауазымынатағайындалды.

2017 жылдың наурыз айынан бастап ССО директоры бұйрығымен Қостанай облысы бойынша сот сараптамалары Институтының басқарушысы Нурбек Халимжанұлы Мукашев тағайындалды.

2012 жылдың шілде айынан бастап Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі Сот сараптама орталығының облыстық зертханаларының түрлендіруіне байланысты Қостанай облыстық  ССҒӨЗ-сы «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамасы орталығы» ММ-нің аумақтық бөлімшесі ретінде Қостанай облысы бойынша Сот сараптама институты аталды.

2017 жылдың наурыз айында «Қазақстан Республикасы әділет Министрлігі сот сараптамасы орталығы» ММ «Қазақстан Республикасы әділет Министрлігі сот медицина орталығы» РМҚК-на қосу арқылы қайта құру жүзеге асырылды және «Қазақстан Республикасы әділет Министрлігі Сот сараптамалары орталығы» РМҚК-на атын өзгертті (2017 жылдың 3 ақпандағы № 34«Сот сараптамасының кейбір мәселелері туралы»   Қазақстан Республикасының Үкімет Қаулысы).

Қостанай облысы бойынша сот сараптамасы институтының қайта құрылуына және жаңа құрылым бекітілгеніне байланысты Қостанай облысы бойынша сот сараптамалары Институтына атын өзгертті және Қостанай қаласы, Садовая көшесі, 100 үй мекен-жайы бойынша орналасады.

Қостанай облысы бойынша сот сараптамалары институтының қызметкерлері алдарына қойған сарапшылық міндеттерін үздік шешіп, сот-сараптамалық зерттеу барысында жан-жақтылықты, нақтылықты, объективтілік пен толықтылықты, еңбек тәртібі мен сот сарапшысының профессионалдық этикасын сақтауға, қарым-қатынаста әдептілік, моральдық-психологиялық ахуал ұстауға, барлық мәселелерді кәсіби деңгейде шешуге тырысады. Соңғы жылдарда Қазақстанның әртүрлі ғылыми басылымдарда 9 ғылыми жұмыстар жарияланды және ғылыми форумдарда 2 қатысу, ғылыму зерттеудің екі әдістемелік құралы және бір әдістетемелік ұсыным Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Сот сараптамасы орталығының Ғалымымен мақұлданды және Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі сот сараптамалық зерттеуін бекіту комиссиясымен бекітілді, кейіннен Қазақстан Республикасының Мемлекеттік әдістемелік реестріне кіргізілді.

 

Сот-медициналық сараптаманың қысқаша тарихи анықтамасы:

 

1951 жылдан 1957 жылға дейін Қостанай облысында облыстық денсаулық сақтау бөлімшесі құрамында тек қана қалалық сараптама  жұмыс жасады (меңгерушісі Лузина Зоя Тимофеевна), сол кезеңде  сот медициналық сарапшысы болып жалғыз  сарапшы қызмет жасады – Яблонская Наталья Васильевна,  ол қаладан басқа облыс аудандарына да қызмет көрсетті. Мәйіттерді зерттеу жұмыстары кез-келген бөлмелерде жүргізілді, қөбінесе қалалық және аудандық ауруханаларында. 1957 жылы дербес Қостанай облыстық сот медициналық сараптама бюросыұйымдастырылды. Алғашқы басшы Семей медициналық институтының түлегі Жевакин Александр Прокофьевич болып тағайындалды.

Сол кезеңнен бастап мәйіттер сараптамасы тоңазытқыз қондырғыларынсыз Қостанай облыстқ ауруханасының патологоанатомиялық бөлімшесіндегі мәйіттерді сақтауға арналған төлбөлмелері бар  ғимараттарда өткізіле басталды, жарақат алғандар сол жердегі екі бөлмелерде қабылданды. Мәйіттер сараптамасы  облыс аудандарында аудандық ауруханалар мәйітханаларында бюро негізінде бастапқы дайындықтан өткен жұмысты біріктіріп жасаған сарапшылармен өткізілді. Барлық сараптама актілері 1959 жылға дейін қол жазба нұсқасында жасалды.

1972 ж. бастап 2002 ж-ға дейін бюро басшысы болып Қарағанды медициналық институтының түлегі (1963 г) Уваров Виктор Кузьмич болды, қазіргі кезде жас мамандарға тәжірибесін беріп күрделі сараптамалар бөлімшесінің  меңгерушісі болып істейді. Қызметкерлер саны 2002 жылда 111 бірлік еді.

2002 жылы облыстық бюро басшысы болып Орталық директоры Муталиповтың  М.М. бұйрығымен бұрын сот медицина Орталығының (Алматы қ) сараптама-бақылау бөлімшесінің бастығы болған Омарбеков О.М. тағайындалды. Оразалы Мұхамбетқали ұлы өмірінің соңына дейін  (желтоқсан 2008 ж) филиал басшысы болып істеді. Сол жылдар аралығында  лабараториялық құрал-жабдықтары  жаңарды, 2 автокөлік бірлігі алынды және де 2008 ж. қызметкерлер саны 110 адам болды.

2009 жылдың каңтар айында Орталық директоры Дюсенов С.С. бұйрығымен бұрын сот медициналық Орталығының Талдықорған филиалының танатологиялық бөлімшесінің жетекшісі (Талдықорған қ,  2005-2009 жж) болып қызмет еткен Семей мемлекеттің медициналық академиясының түлегі Бекбосынов Мақсат Жүнісұлы болып тағайындалды.  Қызметкерлер саны 2015 жылда 122 бірлік болып өсті.

2015 ж қаңтар айында сот-наркологиялық сараптамасы, 2016 ж шілде айында сот-психиатриялық сараптамасы филиал қызметкерлер санына аударылды, осылайша қызметкерлер саны 137 бірлік болды, лабораториялық бөлімшелерінің материалдық  жабдықтамасы айтарлықтай нығайды. 1957 - 1963 жылдар аралығында аудандық, ауданаралық (ААБ) және қалалық бөлімшелер құрылды: Рудный, Лисаковск, Жетіқара, Қарабалық, Федоровка, Меңдіқара және Әулиекөл.

1997 ж. Торғай облысының таралуына байланысты Арқалық қ., Амангелді, Жангелді, Арқалық аудандары Қостанай облысының құрамына кірді, сондықтан жоғарда аталған аудандарға қызмет көрсетумен Торғай облыстық бюроның базасында Арқалық ауданаралық бөлімшесі құрылды. Бөлімше бұрын облыстық бюросы болған ғимаратында орналасып, тірі тұлғаларды куәландыруы жүргізіледі. Ғимарат «ҚР ӘМ Сот сараптамалар орталығы» РМҚК филиал Қостанай облысы бойынша сот сараптамалар Институтының есебінде тіркелеген. Арқалық қаласынан облыстық орталығына дейін арақашықтық 550 км.

1982 ж.  облыстық аурухананың патологоанатомиялық бөлімшесінің ғимараты салынғаннан бастап, облыстық патологоанатомиялық бюросы құрылып, сол уақыттан қазіргі мерзімге дейін жалға алынған алаңдарда (262 ш.м.) мәйіттердің зерттеуі жүргізіледі, сот-гистологиялық бөлімшесі өз қызметін атқарады (алғашқы меңгеруші Е.В. Сотская). Қазіргі уақытта СГБ-нің меңгерушісі – Баракатова Нургуль Нуркасымовна (АММИ 1997 ш.ж.). Бөлімшеде жұмыс істейді: (2009 ж. бастап) м.ғ.к. Сохарев Евгений Юрьевич, Астана ММУ-нің (2004ж.) түлегі, Андыбаева (Калымова) Ж.М. (Семей ММИ 2009 ш.ж.). Барлық қалалық және аудандық бөлімшелердің ААБ-дің мәйіттердің және тірі тұлғалардың сараптамасы емдік мекемелердің базасында өткізіледі.

1987 жылы Қостанай облыстық бюросына Дружбы, 17 көшесіндегі бөлек кір жуатын ғимараты бар (92,6 ш.м.) бұрынғы балабақшаның  228 ш.м. ғимараты берілді. Берілген алаңдар бюроның құрылымдық бөлімшелеріне арналып қайта жарақталды: әкімшілік, бухгалтерия, зертханалық бөлімшелер және гараж.

Филиал қызметкерлері әрдайым сот-медициналық сараптамада жаңа ашуларды іздестіру жұмыстарын жүргізеді, соңғы жылдар ішінде Қазақстанның және шет елдердің (ҚР, Қырғыстан, Ресей)  медициналық басылымдарда 7 ғылыми жұмыс басылып, ғылыми форумдарда 5 сөз сөйлеп, сарапшы Сохарев Евгений Юрьевич бір кандидаттық диссертацияны қорғап шықты (Астана қ. 2009ж.). Осының барлығы мемлекеттік ресурстардың пайдаланудың тиімділігін жоғарлатуына, атқаратын жұмысқа жауапты қарауға, жаңа сараптамалық кадрларды қалыптастыруға және оларды еңбекке ынталандыруға әкелетіні сөзсіз.

 

Институт мекен-жайы: 110011, Қостанай қ.

Сот сараптамалық зерттеу түрлері бойынша Институтының ғимараты Садовая көшесі, 100 үй мекен-жайында орналасқан

Кеңсе тел:  (7142) 28-44-12

Факс:  (7142) 28-79-57

Электрондықмекен-жай: cse_kostanay@nur.kz  (email жіберу үшін сілтеме)

Сот медициналық зерттеу түрлері бойынша Институтының ғимараты Дружба көшесі, 17 үй мекен-жайында орналасқан

Тіркеу тел: (7142) 55-94-11

Факс: (7142) 55-94-11

Электрондық мекен-жай: csm-kost17@mail.ru

Өту сызбасы:

 

 

Институт орналасқан мекен-жайға келесі қоғамдық көліктерімен жетуге болады:Автобус бағыты:№21, №19, №23, №38 («Бассейная» аялдамасы); №12 («Фараон» аялдамасы).

Өту сызбасы:

 

 

Институт орналасқан мекен-жайға келесі қоғамдық көліктерімен жетуге болады:Автобус бағыты: №2, №5, №7, №13, №22, №25 («Мясокомбинат»аялдамасы); №18  («Сельмаг»аялдамасы).