-A A +A

Аттестаттау және біліктілік емтихандары бойынша тестілік сурақтарының тізбесі

Жалпықұқықтық білім бойынша сұрақтар тізілімі

Жалпықұқықтық білім бойынша сұрақтар тізілімі

(«Қазақстан Респбликасындағы сот-сараптама қызметі туралы» Заң, криминалистика, қылмыстық процессуалдық құқық, азаматтық процессуалдық құқық және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы)